Yayınlar

A) BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

a) Bilimsel Yayınlar (ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makale)

1. Barış ÖZDAL, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Süreci Bağlamında Avrupa Birliği’nin Göç Politikası ve İstihdam Stratejisi”, İş Güç Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, 2008.

2. Kamuran REÇBER ve Barış ÖZDAL, “Rights Enjoyable In Eu Social Security Law Of Turks Who Live In Bulgaria Or Returned To Turkey”, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt: 3, Sayı 12, Yıl 2007. ISSN: 1305-5208

3. “Türkiye–AB İlişkilerinde Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Rolü”, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları, Yıl: 3, Temmuz 2005, Sayı: 5, ss: 305-324, ISSN: 1303-698X.

4. “Ayastefanos ve Berlin Anlaşmaları İtibarıyla Ermeni Sorunu”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 4, Sayı 8, Ağustos 2006, ss. 109-119, ISSN:1303-9342.

5. “Osmanlı İmparatorluğu’nun Taraf Olduğu Uluslararası Andlaşmalar İtibarıyla Ermeni Sorunu (1918-1922 Dönemi)”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl 2, Sayı 4, Aralık 2006, ss. 173-188. ISSN:1305-4740

6. “Türkiye–Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Ermeni Sorunu I”, Global Strateji Dergisi, Yıl 2, Sayı 7, Sonbahar 2006, ss. 73-85. ISSN:1305-4635

7. “Türkiye–Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Ermeni Sorunu II”, Global Strateji Dergisi, Yıl 2, Sayı 8, Kış 2007, ss. 114-125. ISSN:1305-4635

8. “Ermeni Sorununun Analizinde Önemli Bir Parametre: Tehcir”, Global Strateji Dergisi, Yıl 3, Sayı 10, Yaz 2007, ss. 95-104. ISSN:1305-4635

9. “Lizbon Reform Andlaşması’nın Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’na İlişkin Düzenlemelerinin Analizi”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl 4, Sayı 7, Haziran 2008.

B) BASILMIŞ KİTAPLAR

1. Barış ÖZDAL, Mehmet GENÇ, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Türkiye – AB İlişkilerine Etkileri, Bursa: Alfa Akademi Basım Yayım, 1. Baskı: Şubat 2005, ISBN: 975-253-037-0

KİTAP İÇİNDE BÖLÜM YAZARLIĞI

1) “Yugoslavya’nın Dağılma Süreci Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin Balkanlar Politikası”, Rasim Özgür Dönmez, Gökhan Telatar (ed.), Küreselleşen Dünyada Avrupa Birliği: Entegrasyon, Kimlik ve Güvenlik, Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları, 2008, ss: 406-454 ISBN: 978-9944-931-60-1

2) “1929 Büyük Bunalımının Uluslararası Etkileri ve Türkiye”, Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi – Uygulamalar İçin Temel Adımlar-, Bursa: Şah-Mat Yayınları, 2008, ss. 153-180. ISBN: 978-6056-030-20-8.

C) BİLİMSEL FAALİYETLER

ULUSLARARASI KONFERANSLAR

1) “Dağlık Karabağ Sorunu’nun Çözümünde Karadağ Modeli Uygulanabilir Mı?”, I.Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi: SSCB Sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim, 18-21 Eylül 2006 İzmit / Türkiye ISBN: 978-9944-5287-9-5

2) “Doğu Sorunu Kapsamında Almanya’nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikalar Tessa HOFMANN’ın İddialarının Analizi ve Kritiği”, Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler

Cilt 1, Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi, II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS II) 22-24 Mayıs 2008, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayını No. 163, Ocak 2009, ss. 295-234, ISBN: 978-9944-0664-2-6

3) “Lizbon (Reform) Andlasması’nın Avrupa Güvenlik Ve Savunma Politikası’na İlişkin Düzenlemeleri Ve Türkiye”, Türkiye ve Avrupa Birliği: Geçmişten Geleceğe, Yeditepe Üniv. & TUNAECS & İKV, 10-11 Temmuz 2008 İstanbul.

4) “Lausanne Barış Anlaşmasının Ardından Türkiye’ye Gelen Göçmenler Mülteciler”, I.Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, 21-23 Kasım 2008, Ankara, Sempozyum Bildiri Kitabı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayınları No.8, Ankara: 2009, ss. 91-112. ISBN: 978-975-00537-8-8

ULUSAL PANELLER (davetli konuşmacı / panelist)

2006

Sözde Ermeni Soykırımı Üzerine”, Bursa Ticaret ve Meslek Lisesi; 31 Mayıs 2006

2007

“Dağlık Karabağ Sorununun Çözüm Sürecindeki Güncel Gelişmeler”, “Azerbaycan’ın Hocalı kentinde 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler Tarafından Yapılan Katliamın 15 Yıldönümü Paneli Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu, 26 Şubat 2007.

2008

“Hocalı Katliamından İtibaren Karabağ Sorunu’nun Gelişimi ve Çözüm Süreci: Tarafların Tutum ve Tezleri”, Hocalı Katliamı’nın 16. Yıldönümü Paneli, 26 Şubat 2008 – Bursa.

“Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası”, Uludağ Üniversitesi 2. Atatürk’ü Anma ve Anlama Haftası, 6 Kasım 2008 – Bursa.

İnsanca Bir Yaşam İçin Haklarımızı Biliyor Muyuz?”, Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu İnsan Hakları Haftası, 3 Aralık 2008 – Bursa.

2009

“Dağlık Karabağ Sorunu’nun Tarihsel Gelişimi ve Hocalı Olayları”, “Dünden Bugüne Karabağ Sorunu ve Hocalı Faciası” Hocalı Katliamı’nın 17. Yıldönümü Anma Etkinlikleri, 20 Şubat 2009 – Bursa.

“1915 Olaylarına İlişkin Ermeni İddiaları Kapsamında Sevk ve İskân Uygulamasının Analizi”, Uludağ Tarih Günleri II, 18-20 Mart 2009 – Bursa.

“1895’den Günümüze Ermenilerin ve Büyük Devletlerin Politikaları”, Bursa Cumhuriyet Lisesi, 18 MAYIS 2009 – Bursa.

“Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Son Durum”, BİMED, 06 Ekim 2009 – Bursa.

“Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Balkanlar”, Atatürk ve Balkanlar Paneli BAL-GÖÇ & NİLÜFER BELEDİYESİ, 5 Kasım 2009 – Bursa.

2010

“Türkiye-Ermenistan İlişkileri”, Milli Piyango Anadolu Lisesi, 07 Mayıs 2010 – Bursa.

“Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Analizi”, BUSİAD TOPLANTISI, 29 NİSAN 2010 – Bursa.

“AB’nin Yerel Yönetimler Politikası”, Marmara Belediyeler Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, Bursa Büyük Şehir Belediyesi, 31 Mart 2010 – Bursa.

“Kıbrıs Milli Davamızın Dünü, Bugünü ve Yarını”, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi & Uludağ Üniversitesi Rektörlü & Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1 Nisan 2010 – Bursa. (Oturum Başkanlığı)

Comments are closed