Ana Sayfa

 

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı‘nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan  Barış ÖZDAL, Diplomasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında dersler vermektedir.

Diplomasi Tarihi, Türk(iye) - Ermeni(stan) İlişkileri, Avrupa Güvenlik Mimarisi, Türk Dış Politikası, Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri alanlarında yayımlanmış birçok makalesi bulunan  Barış ÖZDAL‘a ve çalışmalarına resmi web sitesi vasıtası ile ulaşabilirsiniz.